Preus / Precios / Prices

Abonament Adult

42,00  €

per mes

Servei d'assessorament físic

Horari d'activitats dirigides

Vestidos i servei de dutxa

Tovallola d'ús diari per activitats i sala


Abonament Parella

38,00 €

per mes

Servei d'assessorament físic


Horari d'activitats dirigides

Vestidos i servei de dutxa

Tovallola d'ús diari per activitats i sala


Abonament Jove (6-18 anys)

36,50 €

per mes

Servei d'assessorament físic en edat de creixement

Horari d'activitats dirigides

Vestidos i servei de dutxa

Tovallola d'ús diari per activitats i sala


Taekwondo Infantil

36,00 €

per mes

2 Classes setmanals en grup

Assistència a campionats

Vestidos i servei de dutxa

Tovallola d'ús diari per activitats i sala


Abonament Trimestral Adult

110,00 €

trimestrals

Servei d'assessorament físic


Horari d'activitats dirigides

Sala de Fitness

Vestidos i servei de dutxa

Tovallola d'ús diari per activitats i sala

Abonament Anual Adult

360,00 €

anuals

Servei d'assessorament físic


Horari d'activitats dirigides

Sala de Fitness

Vestidos i servei de dutxa

Tovallola d'ús diari per activitats i sala